Mají zde své místo...

Nepřehlédněte projekty, které zde mají své místo:

 • eSpeak
  Opensource hlasový výstup (pro Windows i Linux)
 • Klango
  Sociální síť (nejen) pro zrakově postižené
 • NVDA
  Otevřený odečítač obrazovky nejen pro nevidomé
 • Textový průvodce stanicemi metra
  Projekt textového popisu stanic metra nejen pro nevidomé

Elektronická konference

Elektronická konference přátel portálu
Technika bez bariér

Elektronická konference našeho portálu vám přináší možnost otevřeně diskutovat o zde probíraných tématech. Prostřednictvím této konference také budete dostávat informace o zajímavých t´matech z našeho portálu.

Partneři

Články

O ukázky práce nevidomých v Hradci byl velký zájem

V rámci konference Datové schránky, kterou spoluorganizovala i Iniciativa informatiky pro občany, jsme předváděli ve stánku práci nevidomých s počítačem a dokumenty. Na konkrétních příkladech jsme prezentovali filozofii a prostředky, kterými mohou nevidomí plnohodnotně pracovat s počítačem. Samozřejmě ale i nedostatky a překážky, se kterými se potýkají. Z Hradce jsme si odváželi dobrý pocit, že o tuto problematiku je nejen mezi odbornou veřejností značný zájem.
Datové schránky jsou jednou z mnoha věcí, na které se dá velice dobře ukázat, jak může dobře modernizovaná veřejná správa pomáhat také zdravotně postiženým. My jsme se specializovali na zrakově hendikepované. Díky práci IIO budou datové schránky i ostatní "inteligentní formuláře" mluvit a tak s nimi budou schopni pracovat i tito uživatelé.

Při odborné konferenci, která se konala počátkem června v Hradci Králové jsme měli stánek, kde jsme ukazovali konkrétní práci nevidomých a slabozrakých s počítačem, aplikacemi, internetem a v neposlední řadě i s dokumenty.

V oblasti práce dokumentů jsme ukázali rozdíl mezi dokumenty čitelnými a nečitelnými. Oba druhy dokumentů vypadají vzhledově stejně a pro vidícího mezi nimi není rozdíl. Nevidomý ale může správně pracovat pouze s těmi správně vytvořenými dokumenty. Obdobné je to i v případě takzvaných inteligentních formulářů, kde shodou okolností právě odborníci IIO spolupracují s jejich tvůrci, aby i tyto formuláře skutečně pomáhaly i hendikepovaným a "mluvili".

Veliký zájem byl i o otevřený odečítač obrazovky NVDA, který si kdokoliv může zcela zdarma stáhnout a ozvučit si tak svůj počítač. Také problematika umělých hlasů byla hojně diskutována a v neposlední řadě naši kolegové předváděli i digitalizaci dokumentů a její výstupy.

Ukazuje se, že i přes snahy různých organizací se o práci hendikepovaných s počítačem moc neví. Lidé (a to ani ti, kteří o těchto věcech rozhodují) nechápou filozofii takové práce a tedy ani nemohou relevantně reagovat na potřeby těchto občanů. Vysvětlovat a popularizovat je jedním z cílů naší Iniciativy. Prezentace tohoto rozsahu byla v této oblasti naším prvním velkým činem a ukázala potřebu v osvětě a medializaci dále pokračovat.

Žádné komentáře
 
Zobrazeno v rámci portálu Technika bez bariér
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany