Mají zde své místo...

Nepřehlédněte projekty, které zde mají své místo:

 • eSpeak
  Opensource hlasový výstup (pro Windows i Linux)
 • Klango
  Sociální síť (nejen) pro zrakově postižené
 • NVDA
  Otevřený odečítač obrazovky nejen pro nevidomé
 • Textový průvodce stanicemi metra
  Projekt textového popisu stanic metra nejen pro nevidomé

Elektronická konference

Elektronická konference přátel portálu
Technika bez bariér

Elektronická konference našeho portálu vám přináší možnost otevřeně diskutovat o zde probíraných tématech. Prostřednictvím této konference také budete dostávat informace o zajímavých t´matech z našeho portálu.

Partneři

Články

Poslouchat chemii? To není vtip

Komenský by jásal radostí. Od teoretických výbuchů k praktické výuce! Ale učit se takové exaktní předměty, jako je chemie, není pro nevidomé vůbec jednoduché. Chemie je předmět, který snad jako žádný jiný vyžaduje přesné znalosti a hlavně různé vzorečky a pravidla. A to vše je znázorněno prakticky výhradně obrazem a vnímáno zrakem. Takže, jak se tedy zrakově postižení mohou seznámit s taji chemie? Jde to. Česká společnost BrailCom se svými partnery vymyslela řešení.
Chtělo by se říct - zlaté české ručičky a v tomto případě spíš zlaté české klávesnice. Opět jsme ukázali, že umíme přemýšlet a dokonce i svoje přemýšlení dotáhnout do konce. Že chemie jako exaktní věda je pro zrakově postiženého jen velmi těžko pochopitelná, to je asi každému jasné. Nejhorší přitom je fakt, že chemie je plná vzorečků a různých grafických znázornění a ta si jen obtížně můžeme představit (o to méně pak je pochopit), když je nevidíme. Ano, Braillovo písmo má svůj systém zaznamenávání chemických vzorců a vazeb, ale kdo tohle kdy četl, jistě mi dá zapravdu, že takhle se to opravdu dělat nedá.

A tak se pár chytrých hlav dalo dohromady a vymyslelo způsob, jak z této uličky ven. Vytvořili projekt, jehož cílem je program, s jehož pomocí může nevidomý poznat taje chemie.

Jak to funguje? Je to relativně jednoduché. Aby zrakově postižený (pro zjednodušení říkejme rovnou nevidomý) mohl pochopit chemické prvky a jejich vazby, musí je vnímat tak, aby ho to neobtěžovalo. Naopak, i jemu se musí chemie přiblížit. Je nasnadě, jakou formou. Zvukem. Ano, tento program ICT umí zobrazit a prezentovat všechny základní elementy (molekuly, atomy, vazby, sloučeniny, vzorce) zvukovou formou. Celé to funguje jako internetová aplikace, která má jeden takzvaný "chemický server", kde jsou uložena veškerá data a pak takzvaného "klienta", který provozuje uživatel na svém počítači a s jehož pomocí se mu data prezentují. Uživatel tak vlastně "slyší molekuly" a "slyší chemii".

Související odkazy

Žádné komentáře
 
Zobrazeno v rámci portálu Technika bez bariér
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany