Mají zde své místo...

Nepřehlédněte projekty, které zde mají své místo:

 • eSpeak
  Opensource hlasový výstup (pro Windows i Linux)
 • Klango
  Sociální síť (nejen) pro zrakově postižené
 • NVDA
  Otevřený odečítač obrazovky nejen pro nevidomé
 • Textový průvodce stanicemi metra
  Projekt textového popisu stanic metra nejen pro nevidomé

Elektronická konference

Elektronická konference přátel portálu
Technika bez bariér

Elektronická konference našeho portálu vám přináší možnost otevřeně diskutovat o zde probíraných tématech. Prostřednictvím této konference také budete dostávat informace o zajímavých t´matech z našeho portálu.

Partneři

Články

Prezentace „Řeč a počítač“

TZ_Rec_a_pocitac.pdf, (95.47kB)
Laboratoř počítačového zpracování řeči Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci a Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., pořádají prezentaci spojenou s předváděním výsledků výzkumu a vývoje v oblasti hlasové komunikace mezi člověkem a počítačem. Prezentace se uskuteční v pátek 4. prosince 2009 v 10:00, v místnosti 205, v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1.

Předmětem prezentace jsou konkrétní výsledky projektu, „Asistenční, informační a komunikační služby s podporou vyspělých hlasových technologií“. Cílem projektu bylo dovést poznatky ze základního výzkumu v oblasti řečové komunikace mezi člověkem a strojem do konkrétních produktů realizovaných v praxi. Představeny budou zejména následující produkty a aplikace:

Přenosný zápisník Easy Link s hlasovým výstupem pro nevidomé (Spektra, v.d.n., Praha); rozšíření MS Speech Api pro TTS systém Epos a software pro tvorbu inventářů SpeechStudio, (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.); programy pro hlasový vstup do počítače umožňující plnohodnotnou práci i vzdělávání pro lidi s motorickým postižením (Fugasoft, s.r.o.); programy pro diktování do počítače použitelné v různých aplikačních oblastech (Newton Technologies, a.s.); programy umožňující přepis a titulkování televizních i rozhlasových pořadů (Newton Technologies, a.s.); prototypy programů pro diktování do mobilů (Fakulta mechatroniky Technické univerzity v Liberci).

Všechny systémy budou předvedeny „naživo“ a účastníci prezentace si je budou moci vyzkoušet.

Více informací v přiložené tiskové zprávě.

 
Zobrazeno v rámci portálu Technika bez bariér
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany