Mají zde své místo...

Nepřehlédněte projekty, které zde mají své místo:

 • eSpeak
  Opensource hlasový výstup (pro Windows i Linux)
 • Klango
  Sociální síť (nejen) pro zrakově postižené
 • NVDA
  Otevřený odečítač obrazovky nejen pro nevidomé
 • Textový průvodce stanicemi metra
  Projekt textového popisu stanic metra nejen pro nevidomé

Elektronická konference

Elektronická konference přátel portálu
Technika bez bariér

Elektronická konference našeho portálu vám přináší možnost otevřeně diskutovat o zde probíraných tématech. Prostřednictvím této konference také budete dostávat informace o zajímavých t´matech z našeho portálu.

Partneři

Články

Ven ze tmy - Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé

Autor: Redakce sdružení Integrace
V nejnovějším čísle časopisu Pomocník od sdružení Integrace jsme narazili na zajímavý článek o nově vytvářené pomůcce pro orientaci nevidomých. Zajímá nás, kam projekt nazvaný 'Ven ze tmy' povede a jistě i pro vás to bude zajímavé počtení.
Naše občanské sdružení Integrace v únoru t.r. spustilo nový projekt pracovně nazvaný 'Ven ze tmy'. Smyslem tohoto a následujících článků je seznámit Vás s myšlenkou projektu, jeho technickým řešením a samotným průběhem vývojových prací.

Cílem projektu je vývoj nové, celosvětově naprosto unikátní, elektronické orientační pomůcky pracovně nazvané 'Ven ze tmy'. Smyslem této pomůcky je umožnit nevidomému bezpečný a samostatný pohyb v neznámém prostředí. Pomůcek, které měly stejné ambice, již spatřilo světlo světa více než dost, žádná však nenaplnila očekávání jejich tvůrců, natožpak uživatelů. Nejčastějšími problémy byly nepřesnost, pomalost, neschopnost předat informaci uživateli srozumitelně a především používání zvukového výstupu, který v mnoha případech učinil z nevidomého hluchoslepého, alespoň v tom smyslu, že došlo k zablokování zvukových vjemů přicházejících z okolního prostředí. Tedy těch vjemů, které jsou pro nevidomého naprosto nezbytné.

Otázka, která se nabízí, je takříkajíc 'nabíledni' - podaří se této pomůcce vystoupit ze stínu a zapomnění předešlých systémů? Jsme si jisti, že ano. A to především z těchto důvodů:

 1. doposud vyvinuté pomůcky využívají k ohledání terénu a zjištění překážek před uživatelem ultrazvuk nebo laser. Výhodou těchto technologií (bohužel jedinou), je poměrně nízká cena. Naopak zásadním nedostatkem je to, že okolní prostředí 'ohmatávají' pouze jedním impulsem - bodem, a nevidomému dokáží sdělit pouze to, zda se před ním překážka nachází nebo ne. Nedokáží však zjistit pro uživatele naprosto zásadní informace o překážce, které jsou v podstatě dvě - a to:
  a) pozici překážky - tedy její vzdálenost a umístění vzhledem k uživateli (vlevo, vpravo nebo uprostřed)
  b) její velikost a tvar
  námi vyvíjená pomůcka používá naprosto odlišnou metodu snímání prostoru, a to pomocí stereokamery. Ta dokáže v reálném čase zjistit přesnou polohu/vzdálenost až 300 000 jednotlivě změřených bodů a z nich následně vytvořit plastickou, nebo chcete-li hloubkovou, mapu snímaného prostoru. Na základě této 'mapy' pak unikátní software mikropočítače pomůcky vyhodnotí, které překážky/objekty jsou pro nevidomého potenciálně nebezpečné a informaci o jejich poloze a velikosti předá uživateli. Zároveň, a to je velmi důležité, software dokáže ignorovat ty objekty, které nevidomého přímo neohrožují a nezahlcuje ho tedy zbytečnými informacemi. li> Doposud vyvinuté pomůcky předávají získané informace uživateli zvukově. Řešení je to sice jednoduché a levné, ale pro nevidomého naprosto nevyhovující. Představte si, že jako nevidomý jdete po ulici a místo okolních zvuků, podle kterých si běžně utváříte 'obrázek' blízkého prostředí, slyšíte především různé pípání, vrčení, pískání atd. Pro slepce, který je zvyklý spoléhat se a orientovat především podle svého sluchu, je to dost tristní situace. Dalším nedostatkem zvuku je, ač se to nezdá, jeho pomalost. Ne v rychlosti jeho šíření, ale v rychlosti (nebo spíše pomalosti), jakou trvá předání jednoduché informace, pokud má být smysluplná a srozumitelná. Jeden názorný příklad: jdete po ulici, před vámi je sloup veřejného osvětlení asi 2 metry vzdálený. Pomůcka ho zaregistruje a začne hlásit '2 metry před vámi překážka - sloup - uhně...než se dozvíte, že máte uhnout doleva, detekujete sloup vlastním čelem. Oproti tomu projekt 'Ven ze tmy' počítá s použitím naprosto unikátního řešení předávání informací pomocí taktilního (hmatového, dotykového) displaye, který výše uvedenými nectnostmi rozhodně netrpí.
Ohledně průběhu vývojových prací se zatím můžeme 'pochlubit' úspěšným výběrem vhodného detekčního systému. Výběr a testy systému proběhly za úzké spolupráce se specialisty z katedry Kybernetiky FEL ČVUT v Praze. K tomuto mezníku ve vývoji pomůcky jsme 15.7. uspořádali tiskovou konferenci, kde jsme, za přítomnosti tisku,rozhlasu a televize, dosavadní výsledky prezentovali. Tiskovou zprávu a další informace o vývoji pomůcky si můžete prohlédnout na stránkách projektu www.venzetmy.cz Také bychom rádi poděkovali všem, kteří projekt 'Ven ze tmy' doposud finančně podpořili, jmenovitě Nadaci Vodafone, která svým příspěvkem 430 tis.Kč zajistila pokrytí většiny z dosud proinvestovaných 580 tis.Kč.

V příštím článku se, kromě aktualit týkajících se vývoje jednotlivých částí systému pomůcky, budeme hlouběji věnovat především technickému řešení jednotlivých částí pomůcky. Za Integraci o.s. a projekt "Ven ze tmy" Martin Brdíčko PR a technický asistent

Související zdroje:

Tento článek je součástí webu Technika bez bariér

Poslední komentáře
16.06.2015 15:04:05: Samozřejmě. Všechny výše řečeno, je pravda. 8-) rychle pujcky
 
Zobrazeno v rámci portálu Technika bez bariér
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany