Mají zde své místo...

Nepřehlédněte projekty, které zde mají své místo:

 • eSpeak
  Opensource hlasový výstup (pro Windows i Linux)
 • Klango
  Sociální síť (nejen) pro zrakově postižené
 • NVDA
  Otevřený odečítač obrazovky nejen pro nevidomé
 • Textový průvodce stanicemi metra
  Projekt textového popisu stanic metra nejen pro nevidomé

Elektronická konference

Elektronická konference přátel portálu
Technika bez bariér

Elektronická konference našeho portálu vám přináší možnost otevřeně diskutovat o zde probíraných tématech. Prostřednictvím této konference také budete dostávat informace o zajímavých t´matech z našeho portálu.

Partneři

Hlasový výstup eSpeak

Stáhněte si eSpeak - hlasový výstup zadarmo

Hlasový výstup eSpeak je opensource umělý hlasový výstup pro různé operační systémy.

Informace o programu eSpeak

eSpeak je vícejazyèný opensource hlas. Pro poèítaèe s rùznými operaèními systémy existuje øada verzí. eSpeak umí mluvit i èesky a to hned nìkolika hlasy. Je úplnì zadarmo a funguje i jako SAPI5 hlasový modul do Windows.

Stáhnout eSpeak

Můžete si stáhnout Instalaèní EXE soubor

Informace o programu eSpeak (pro Linux)

eSpeak je umìlý hlas pro poèítaè. Ve verzi pro Linux se jedná o klasický ESX hlas pro moduly SSML a další, se sdílenou knihovnou i pro Gnome Speech a USD (Unix speech dispatcher)

 • Výrobce/autor: eSpeak on SourceForge
 • WWW stránky programu: http://espeak.sf.net
 • Velikost: 2 MB
 • Cena programu: Zadarmo (opensource)
 • Jazyk programu: Èesky (vícejazyèný)
 • Poznámka: Instalace a spuštìní hlasového modulu eSpeak pod Linuxem vyžaduje dobré znalosti OS Linux.

Stáhnout eSpeak (pro Linux)

Můžete si stáhnout verzi pro Linux (ZIP soubor)

Informace o programu Program eSpeak-EDIT

eSpeakEdit je sada nástrojù a programù pro vylepšení práce s umìlým hlasem a to zejména specializující se na hlas eSpeak. Tato sada programù obsahuje mimojité i software na pøenesení textu do hlasu a dokonce i do zvukového souboru. Do systémù s Windows vnáší i další rozšiøující možnosti práce s eSpeakem.

 • Výrobce/autor: eSpeak on SourceForge
 • WWW stránky programu: http://espeak.sf.net
 • Velikost: 5 B
 • Cena programu: Zadarmo (opensource)
 • Jazyk programu: Èesky (vícejazyèný)
 • Poznámka: Pro správnou funkènost všech nástrojù je potøeba nainstalovat hlas eSpeak.

Stáhnout Program eSpeak-EDIT

Můžete si stáhnout instalaèní EXE soubor

 
Zobrazeno v rámci portálu Technika bez bariér
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany