Mají zde své místo...

Nepřehlédněte projekty, které zde mají své místo:

 • eSpeak
  Opensource hlasový výstup (pro Windows i Linux)
 • Klango
  Sociální síť (nejen) pro zrakově postižené
 • NVDA
  Otevřený odečítač obrazovky nejen pro nevidomé
 • Textový průvodce stanicemi metra
  Projekt textového popisu stanic metra nejen pro nevidomé

Elektronická konference

Elektronická konference přátel portálu
Technika bez bariér

Elektronická konference našeho portálu vám přináší možnost otevřeně diskutovat o zde probíraných tématech. Prostřednictvím této konference také budete dostávat informace o zajímavých t´matech z našeho portálu.

Partneři

Odečítač obrazovky NVDA

Logo programu NVDA

Každý si může ozvučit svůj počítač

Co je NVDA?

NVDA (Non Visible Desktop Access) je otevřený software pro podporu hlasového výstupu počítače. S jeho pomocí si každý a zcela zadarmo může ozvučit svůj počítač a ten na něj tak bude mluvit. NVDA zprostředkovává informace, které vidíte na obrazovce a to umělým hlasem. Pochopitelně je primárně určen pro osoby se zrakovým postižením, ale nejen pro ně. Vyzkoušet a usnadnit si práci může každý.

Pro koho je NVDA určen?

 • Program NVDA je určen primárně pro osoby se zrakovým postižením a pro nevidomé. Ale může aktivně pomoci třeba i:
 • Starším lidem, kteří úplně nevidí a je pro ně problematické se na obrazovce pohybovat;
 • Osobám se sníženou schopností soustředění;
 • Osobám s poruchami čtení a rozpoznávání zrakem;
 • Osobám s poruchami učení a koncentrace;
 • Tvůrcům webových stránek (pro odzkoušení přístupnosti);
 • Zájemcům o problematiku přístupnosti počítačů a asistivních technologií;
 • Všem hračičkům, kteří si chtějí hrát s umělým hlasem

Co pro mne NVDA udělá?

Pokud si nainstalujete (nebo jen spustíte portable verzi) program NVDA, budete schopni:

Slyšet to, co vidíte na obrazovce;

Číst texty, nabídky, dokumenty;

Budete schopni ovládat běžné aplikace, psát dokumenty, e-maily a to vše bez nutnosti zraku pomocí hlasového výstupu;

Procházet webové stránky a pracovat s internetem prostřednictvím hlasového výstupu;

Je třeba si uvědomit, že tento software je primárně určen pro to, aby nevidomá osoba byla schopna pracovat s jakýmkoliv počítačem, na kterém je de-facto jakákoliv verze operačního systému Windows. Pro vidící uživatele se tak může zdát, že je tento software přinejmenším zbytečný. Ale je třeba se psychicky vžít do situace a stavu nevidomého člověka.

Jak NVDA funguje?

Tento program se buď nainstaluje, nebo se pouze spustí jeho přenosná verze. Narozdíl od jiných odečítačů obrazovky tento program neinstaluje žádný zvláštní ovladač grafického výstupu (což je dobré, neboť pro práci programu nejsou potřeba administrátorská práva uživatele).

 • Po spuštění tohoto programu začne váš počítač umělým hlasem (buď hlasem přímo integrovaným v programu NVDA, nebo jakýmkoliv nainstalovaným SAPI4 a SAPI5 hlasem) zprostředkovávat informace, které vidíte na obrazovce, jako třeba:
 • Informace o objektu, na kterém je kurzor;
 • Nabídky a menu v aplikacích;
 • Obsah dokumentů a aplikací;
 • Obsah a objekty na webové stránce v prohlížeči;
 • Mnoho dalších informací...

Více informací o tom, co a jak NVDA čte, získáte v uživatelské příručce.

Proč a jak NVDA vznikl?

Opensource program NVDA vznikl jako reakce na poněkud přemrštěné ceny komerčních odečítačů obrazovky. Vznikl nevidomými (zrakově postiženými) jako alternativa k drahým softwarovým řešením, která nejsou výhodná pro každého. NVDA je od počátku zcela otevřený projekt, který si kdokoliv může nainstalovat, provozovat a upravovat zcela zdarma.

Dvě verze NVDA

Tento program je k dispozici ve dvou verzích. Jedna verze je i s instalátorem, je to jednoduchý a rychlý způsob jak si NVDA nainstalovat a provozovat jej. Doporučuje se běžným uživatelům, také proto, že program mluví již v průběhu samotné instalace. Výhodou tohoto řešení je jeho jednoduchost a také to, že NVDA se dá spustit jako systémová služba a tedy je schopen mluvit i při přihlašování do systému. Nevýhodou je potřeba administrátorských práv při instalaci.

Druhou možností, hojně používanou zejména zkušenějšími uživateli, je NVDA Portable - tedy přenosná verze tohoto programu. Ta se neinstaluje a pouze se stáhne jako ZIP soubor a rozbalí se kamkoliv a spustí. Ohromnou výhodou je, že i součástí této přenosné verze je český hlas (součást hlasového výstupu eSpeak) a uživatel si tak může své NVDA nosit stále s sebou. Malou nevýhodou je, že v přenosné verzi není systémová služba a počítač tedy nemluví při přihlašování.

Je to snadné. Ozvučit počítač si dnes úplně zadarmo může každý. Stáhněte si NVDA a vyzkoušejte si ho.
 
Zobrazeno v rámci portálu Technika bez bariér
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany